neděle 30. září 2012

Den seniorů v JihlavěV neděli 30.9. se v Jihlavě na náměstí, za nádherného slunečného počasí, konala  akce „Den seniorů“. Hlavními organizátory byl Kraj Vysočina a statutární město Jihlava. Součástí oslav byl kulturní program s vystoupením pěveckého dua Eva a Vašek, Evy Pilarové a mladé, nadějné akordeonistky Jany Blažkové. Přítomní senioři (odhadem jich mohlo být kolem tisícovky) určitě litovali náhle indispozice Naďi Urbánkové, které měla též vystupovat. Bezprostřední reakce po vystoupení „populárních“ Evy a Vaška byly různorodé. Toto kuriózní duo má určitě své fanoušky , ale nemálo seniorů se shánělo po řízné, autentické dechovce. Zpěv do hudebního podkladu v podání Evy a Vaška byl i pro seniory malý vodvaz.
Eva Pilarová, to je prostě jiná třída. Sice měla hudební podklad připravený, ale profesionální vystoupení a zpěv nacházelo u přítomných diváků velké pochopení a bylo oceněno bouřlivým potleskem.
Ještě k samotnému Svátku seniorů. Je to iniciativa, která má upozorňovat na potřebu dialogu a mezigeneračního pochopení mezi lidmi. Podle evropských dohod je za seniora považována každá osoba nad 55 let. Kraj Vysočina vystupuje se svým projektem „seniorské pasy“ a každá osoba starší 55 let  může takový pas získat. V rámci tohoto programu jsou poskytovány různé slevy v oblasti  kultury, sportovního vyžití a turistického ruchu. Jsem poměrně skeptický k těmto aktivitám a úplně mi nedochází jejich sociální význam. Myšlenka podpory mezigeneračního dialogu je mi však blízká a možná i tento program nakonec najde svoje opodstatnění a především adresně pomůže lidem, kteří to potřebují. Dost často to tak nebývá.
Velice svérázně vyjádřila svůj postoj paní Eva Pilarová, když jí na podiu pan Krčál (krajský radní pro sociální záležitosti) předával čestný seniorský pas. Odvětila mu, že tedy neví jestli má být polichocena nebo spíše naštvaná. Podle její reakce to vypadalo spíše na to druhé, seniorita zkrátka není otázkou věku.
 Inu, každé dělení lidí přináší nějaké problémy a obvykle  to vede k špatným koncům.

Ota Benc

P.S.

Českým překladem předchozí  vědecké verze přísloví je: „Hlavou zeď neprorazíš“

Dnešní vědecká verze: „Jedinec rodu Anser, jsa distančně atakován libovolným subjektem, bez výjimky uvědomí  okolí o své existenci  

sobota 29. září 2012

Pouť v Pacově


V sobotu 29. září jsem se sešel v Pacově s panem Jiříčkem a panem Klátilem. Svatováclavská pouť v Pacově je slavná a velká. Prošli jsme celé rozlehlé náměstí, které bylo plné atrakcí a stánků. Potkali jsme spoustu známých a příbuzných, jak to obvykle na poutích bývá.
Využil jsem příležitosti a prohlédl obchod a výrobnu pana Klátila,  proslulého řezníka a uzenáře. Shodou okolností obdržel pan Václav Klátil v tomto týdnu rozhodnutí o tom, že se stal držitelem tří zlatých medailí. Do mezinárodní soutěže, kterou pořádá spolkový rakouský cech řezníků a uzenářů, zaslal  vzorky tří svých výrobků – špekáček, čabajka a speciální salám. Všechny výrobky získali v konkurenci více než tisíce vzorků nejvyšší ocenění kvality.
Další důkaz, že Vysočina může poskytnout potraviny nejvyšší kvality. Nezbývá než uznale pogratulovat a ocenit šikovnost a um českých rukou.
Podnikavost a pracovní nasazení jsou zásadním zdrojem bohatstvím. Musíme se jen snažit, aby byrokracie a nesmyslné dotační programy nezničily přirozenou soutěž a iniciativu lidí.

Ota Benc

P.S.

Českým překladem předchozí  vědecké verze přísloví je: „Jaká matka, taká Katka“

Dnešní vědecká verze: „Kraniálně vedeným úderem proti stavební přepážce nemůžeš dosáhnout její fenestrace“

pátek 28. září 2012

Na slovíčko s panem Škarydem


Na slovíčko s panem Škarydem
Ve čtvrtek 27. září jsme zahájili kontaktní kampaň u hypermarketu Albert v Havlíčkově Brodě. Dostal jsem se do diskuze se starší dámou (posléze mi prozradila, že jí je 83 let) a ta na mně, ODS i dalších politicích nenechala nit suchou. Nakonec jsme se rozcházeli v přátelském duchu a paní byla spokojena, že mi řekla od plic co si myslí, a že se jí ulevilo. Pak nasedla do auta, rychle vycouvala a svižně odjela z parkoviště, opravdu vitální dáma a  na svůj věk skutečně pozoruhodná.
Další zastávkou byla Světlá nad Sázavou, kde již byla v běhu tradiční svatováclavská pouť. Měl jsem trochu obavy, jak přijmou lidé na náměstí mezi pouťovými atrakcemi naši „agitaci“. Byl jsem však překvapen, jak ochotně se s námi lidé zastavovali, Možná to bylo proto, že na celé pouti nebyl jediný stánek s nafukovacími balonky, a tak ty naše šly docela na dračku. Zastavili jsme jednu mladou rodinku a nabídli letáčky a balonek, tatínek okamžitě prohlásil, že od nás si nic nevezme, ani ten balonek pro malou holčičku. Maminka si však balonek pro dcerku vzala s vysvětlením , že tatínek je nervózní z pouti, a že to tak nemyslí.
Další zastávkou byla Ledeč nad Sázavou. Na poklidném náměstí jsme potkali už jen pár lidí spěchajících za nákupy před třídenním volnem, kteří moc chuti na diskuze neměli.
Vynahradili jsme si to na večerní besedě s členy ODS a občany Ledče v hotelu Kaskáda. Poutavá vyprávění dvou starších pánů o událostech druhé světové války mi dala zapomenout na současné starosti a  problémy.
V den státního svátku jsme měli jet společně s paní Magdou Křivanovou, kandidátkou ODS na senátorku na pouť v Modletíně, kterou pořádá sdružení Benediktus. Paní Magda se však omluvila z důvodu velkého nachlazení a mně to přišlo k duhu, protože jsem na tom obdobně. Zašel jsem tedy dopoledne na slavnostní otevření rekonstruované Mateřské školy v Přibyslavi. Myslím si, že se rekonstrukce povedla a bude dobře sloužit dětem i paním učitelkám.
Na této akci jsem se potkal s panem Škarydem, radním Kraje Vysočina a kandidátem na senátora za ČSSD ve volební obvodu Chrudimsko a Havlíčkobrodsko. Při loučení se na mne obrátil s výzvou, abych se o jeho jméno dále neotíral. Reagoval tak na vyjádření z našeho volebního magazínu, kde jsem velmi kriticky zhodnotil přidělování dotací z fondu Vysočiny rodinným příslušníkům náměstka a radního za ČSSD. Otec pana Škaryda dostal pokaždé, když žádal, dotaci z fondu Vysočiny. To není nic nového, o tom už informovaly noviny někdy před půl rokem. Pana Škaryda se dotýká, že jsem o tom psal. S ním to prý  nemá nic společného, nejsou ve společné domácnosti a žádat může každý. Cože je pravda, ale ne každý dostane. Na tom, že takové programy podpory podnikání jsou k ničemu, se asi neshodneme. Shodnout bychom se měli však na tom , že takové záležitosti poškozují věrohodnost politiky a pan Škaryd by si měl být vědom, že rodinní příslušníci aktivních politiků by do  takových programů vstupovat neměli. Řekl jsem panu Škarydovi, že v jeho případě jsem ochoten uvěřit, že šlo o náhodu a nejednalo se o protekci. Stojí však za to projít přehled žádostí o dotace v programu Podpora podnikání  z Fondu Vysočiny. Doporučil jsem panu Škarydovi, aby si po volbách, až bude mít čas, ten přehled prošel. Možná si uvědomí, že není vše tak úplně v pořádku a objektivní, jak říká.

Ota Benc

Českým překladem předchozí  vědecké verze přísloví je: „Lež má krátké nohy“

Dnešní vědecká verze: „Mezi rodičkou a ženou slavící jmeniny dne 25.listopadu není signifikantní diference“

čtvrtek 27. září 2012

Z Přibyslavi do Bystřice


Ve středu jsem musel vynechat kontaktní kampaň probíhající kolem Bystřice nad Pernštejnem, protože ji kolegové naplánovali kolem poledne a to se mi vůbec nehodilo.
Odpoledne jsem se zúčastnil jednání Rady města Přibyslav a kromě jiných záležitostí jsme řešili poměrně zajímavou situaci. Majitel jedné firmy se rozhodnul, že si na vlastním pozemku nechá vytvořit sochu o velikosti cca 4m se zvířecím motivem.  Má být umístěna poblíž jeho provozovny a kromě estetické funkce má plnit též reklamní účely. Obrátil se na Město Přibyslav, aby vyjádřilo souhlas s tímto záměrem. Někteří členové se vyjadřovali, že se jedná o umělecky nehodnotné dílo (slušně řečeno) a proto je třeba nesouhlasit s úmyslem majitele.
Já se domnívám, že majitel pozemku, pokud to není rozporu se zákony (např. památková péče, silniční doprava apod.) má právo instalovat na svém pozemku v podstatě cokoli. Jsem přesvědčen, že mu do toho město Přibyslav ani nemá co mluvit. Nicméně majitel chtěl asi mít od začátku jakési vyjádření. Tak jsme mu vyhověli a jsem rád , že nakonec těsně převážilo stanovisko, že nelze omezovat osobní vyjádření majitele pozemku. Volený zástupce přece nemůže být arbitrem obecného vkusu a potřeb. Bohužel jsme dost často svědky,. kdy volení zástupci lidu (politici) si osobují pravomoci, které jim nepřísluší. Není jiné pomoci, než se důrazně a jasně ohradit proti všem snahám, které chtějí omezovat osobní svobodu a odpovědnost.
Po jednání rady jsem vyrazil do Bystřice nad Pernštejnem na besedu se členy a příznivci ODS. Spolu se mnou byl přítomen i kolega kandidát Radek Necid, starosta z Velkého Meziříčí. Na většinu dotazů, které se týkaly jejich regionu uměl bryskně odpovědět.
Na  závěr bych jen dodal, že náměstí v Bystřici s monumentálním kostelem na jeho dolním konci  je moc krásné.

Ota Benc

Českým překladem předchozí  vědecké verze přísloví je: „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“

Dnešní vědecká verze: „Informace záměrně nekorespondující s realitou se archetypově determinují hypotrofií dolních končetin“

středa 26. září 2012

Beseda v Jihlavských listech


Včera pořádaly Jihlavské listy debatu s lídry nebo zástupci jednotlivých politických uskupení kandidujících na Vysočině. Jak je známo na Vysočině kandiduje celkem 18 subjektů a přítomni byli zástupci těchto uskupení  - ČSSD, ODS, KSČM, TOP09, KDU-ČSL, Strana Zelených, DSSS (Dělnická strana sociální spravedlnosti), Strana svobodných občanu, NS-LEV21, Suverenita (uskupení Jany Bobošíkové), Pravý blok, Starostové pro Vysočinu, SNK_ED a Nestraníci.
Jak to bývá v takové široké společnosti, tak jsme se k jádru věci moc nedostali. Nejvíce prostoru dostala diskuse o spalovně a evergreen Vysočiny – hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. Bohužel jsme se k zásadní diskuzi o stavu školství, výhledech zdravotnictví a dalších ožehavých problémech, moc nedostali. Zajímavé bylo, že se většina přítomných (samozřejmě mimo ČSSD a KSČM a také lidovců) poměrně kriticky vyjadřovalo k hospodaření kraje, ale zásadní debata opět neproběhla. Přepis  bude k dispozici na webových  stránkách Jihlavských listů a ve zkrácené podobě vyjde tiskem asi příští pátek.
Co dodat – pro mě bylo zajímavé se seznámit s argumentací a osobnostmi některých představitelů. Umím si docela dobře představit, že by i zástupci některých „menších“ uskupení mohli být v budoucím krajském zastupitelstvu, byli by určitě přínosem.
Večer proběhla v hotelu Kotyza v Humpolci beseda s občany. Sešlo se asi 20 lidí a byť se jednalo spíše o příznivce, nebyly všechny otázky jednoduché. Jedna paní mi  vyčetla volební slogan - Lepší hejtman. Připadá jí, že jsem samolibý a slogan je prostě nevhodný. Snažil jsem jí vysvětlit, že lepší je druhý stupeň od přídavného slova dobrý, a že je prostě normální usilovat o to, aby nový hejtman řešil úkoly lépe.
Každopádně se zdá , že hlavní volební slogan zaujal – pozitivně i negativně, a to jde.

Ota Benc

P.S.:
Českým překladem předchozí  vědecké verze přísloví je: „Koho chleba jíš, toho píseň zpívej“

Dnešní vědecká verze: „Prostá kompetetivní participace stojí v hierarchii důležitosti výše než eventuální vítězství “

úterý 25. září 2012

Na cestě regionem masových delikatesNo uznejte, že dnešní program byl opravdu přehlídkou míst, kde se vyrábějí proslulé pochoutky z Vysočiny.
Poetické názvy jeden po druhém – Kostelec, Batelov, Třešť, Hodice, Telč, Krahulčí, Mrákotín, Mysletice, Kostelní Myslová a na závěr opět Telč. Minimálně  Kostelec, Hodice a Krahulčí jsou pojmy v oblasti zpracovatelského průmyslu. Podniky patří do holdingu Agrofert, jehož majitelem je kontroverzní obchodník, miliardář a dnes též i politik Andrej Babiš. Přístup místních občanů, alespoň těch, s kterými jsme mohli mluvit, je obojaký. Na jednu stranu jsou rádi, že jejich tradiční podniky fungují, i když ani zde se to neobešlo bez částečného propouštění. Na druhou stranu mají obavy možného definitivního konce masného průmyslu na Vysočině. Koncentrace podniků do jedněch rukou tomu může napovídat. Může však jít též o užitečné spojení výrobního a zpracovatelského potenciálu Vysočiny a to by bylo pro celý region jenom dobře.
V Telči jsem byl v sobotu na Svatováclavských slavnostech a dnes jsem znovu ocitnul v pozdním odpoledni na proslulém náměstí. Klid, lehce zamžené slunce a kolorit renesančních budov na mě zapůsobil více než slavnostní sobotní odpoledne. Myslím si, že  člověk spíše pochopí historickou hodnotu a magii místa, když má čas a náladu vnímat v klidu prostor kolem sebe.
Obešli jsme  celé náměstí a občas poklábosili s příjemně naladěnými lidmi,  to bylo moc fajn. Navíc mě pobavilo, že jsme se poprvé na jedné štaci potkali s volební kampaní ČSSD. Přišlo mi to docela úsměvné a taky jsme se osádkami dvou vozů ČSSD hezky pozdravili, papaláši už  byli naštěstí  pryč.
Večer v restauraci U Hraběnky probíhal v klidu a pohodě. Je zajímavé, kolik případných a důležitých připomínek můžeme slyšet, když posloucháme. Telčským příznivcům mnohokrát děkuji a těším se brzy na viděnou.
Mimochodem,  od kastelána místního zámku jsem se dozvěděl, že v polovině října začne na zámku natáčení filmu Angelika ve francouzské produkci. Jedná se skutečné o nové zpracování legendárního filmu ze šedesátých let. Doufám, že to může být další impuls pro rozvoj turistiky ve celém regionu.

Ota Benc

P.S.:
Českým překladem předchozí  vědecké verze přísloví je: „Stará láska nerezaví“

Dnešní vědecká verze: „Svůj vokální projev adaptuj podle preferencí majitele tebou konzumovaného pšenično - žitného pečiva“

neděle 23. září 2012

Díl šestý: Svatý Václav v Telči


Včera jsem vydal do Telče na slavnost příjezdu knížete Svatého Václava, vévody České Země, do starobylé Telče. Celodenní zábavný program vrcholí příjezdem Svatého Václava a jeho družiny, samozřejmě koňmo a v dobových kostýmech. Svatý Václav pronese pozdrav a projev k shromážděným telčským občanům. Tato akce se koná již podesáté a jejím hlavním protagonistou je starosta Bohuslavice pan Jiří Kovář. Jeho projev je vždy očekáván s napětím a nedočkavostí, protože se nebojí říci, co si myslí. Jako vladař Českých Zemí si to může dovolit. Letos tomu bylo nejinak a jeho návody, jak se vyrovnat s prohibicí byly originální.
Průvodcem po Telči mi byl senátor Miloš Vystrčil a díky němu jsem se seznámil se zajímavými osobnostmi města – starostou, kastelánem zámku a dalšími. Při procházce náměstím jsme narazili na spoustu lidí a tak jsem měl možnost vysvětlovat, co si představuji pod pojmem Lepší hetman. Zdá se, že tento slogan opravdu zaujal.
Bylo to pěkné odpoledne, které jsme zakončili posezením v hospodě na náměstí. Škoda, že jsem musel odjet, ale v Telči se znovu sejdeme v pondělí 24. září. Už se těším…..

P.S.:
Českým překladem včerejší vědecké verze přísloví je: „Co na srdci, to na jazyku“

Dnešní vědecká verze: „Pozitivní mezilidský vztah s jistou sběratelskou hodnotou nepodléhá korozi“
sobota 22. září 2012

Kamiony jedou


Včera jsem měl trochu odlehčený program. Kolegové ze Žďárska vyrazili na setkání s budoucími voliči do Velkého Meziříčí, Velké Bíteše a okolních obcí již v 11 hodin. Bohužel jsem se nemohl uvolnit z práce na celý den a tak jsem dorazil do Velkého Meziříčí až o půl páté. Za malou chvíli jsem pochopil, proč je pro občany tohoto regionu tak důležitá doprava a primárně provoz kamionů. Přes celé Velké Meziříčí se řinula masa auta, z nichž bylo hodně tranzitních těžkých kamionů. Velký hluk a všudypřítomné nebezpečí, protože kolem silnice se pohybuje velké množství dospělých i dětí. Chápu iniciativy starostů dotčených obcí a také jejich znechucení z představitelů kraje. Silnice totiž patří kraji a ten za poslední roky nic pro řešení neudělal.
Těžkou dopravní situaci v dotčených obcích vyřeší definitivně až obchvaty, jenže to je  běh na dlouhou trať. Radek Necid, starosta Velkého Meziříčí ve spolupráci s ostatními starosty dávají dohromady řešení, které pomocí důmyslných dopravních omezení vyloučí tranzit přes obce. Doufám  že jim nové vedení kraje již nebude házet klacky pod nohy.
Podvečerní setkání s členy a příznivci ODS bylo velice příjemné a povzbuzující. Jsem moc rád, že jsme se shodli, co je pro nás důležité a rozhodující. Ve volbách jde primárně o dobrý výsledek, ale především o to uchovat si nadhled a jasný, srozumitelný postoj držet i po volbách.

Ota Benc

P.S.:
Českým překladem včerejší vědecké verze přísloví je: „Sytý hladovému nevěří“

Dnešní vědecká verze: „Předmět nalézající se na myokardu jedince je současně lokalizován na modulačním orgánu jeho fonetického aparátu.“
čtvrtek 20. září 2012

Díl čtvrtý: Rozbité silniceDalší den volební kampaně jsem strávil na Třebíčsku, resp. na rozhraní Třebíčska a Jihlavska.
První zastávkou byly Přibyslavice, obec s asi sedmi sty obyvateli několik kilometrů od Okříšek, kde práci nabízejí dvě velké  firmy se zahraničními majiteli. Nutno podotknout, že v čase kolem 14 hodiny jsme venku moc lidí nepotkali. Kolem dvacítky lidí se však nakonec do řeči dalo a skoro všichni příjemně reagovali na nepříliš důvtipné oslovení – Jsem tady dobře v Přibyslavicích, já jsem totiž z Přibyslavi.
Okříšky jsou asi dvoutisícovým městečkem a v jeho centru bylo poměrně hodně lidí a jenom několik málo naše nabídky letáčků a dalších materiálů ignorovalo. Malé děti a maminky měly radost z balónků a drobných dárku od  Vítězslava Jonáše, který  je senátorem v obvodu Třebíč a letos znovu kandiduje.
Po odjezdu z Okříšek směrem do Předína začalo to, co  jsem uvedl v nadpisu – rozbité silnice. V Předíně, což je poměrně rozlehlá obec,  jsem se osamocen  bloumal od domu k domu a docela obdivoval stav a vzhled mnoha nich. Potkával jsem se i s lidmi a k mému překvapení se se mnou  ve třech případech sami dali do řeči. Bylo to příjemné i nepříjemné povídání, moc mě ani ODS nešetřili, ale rozcházeli jsme se snad v dobrém.
Rozbité silnice, snad ještě horší, nás čekaly po cestě do Opatova. Tam jsme se potkali s několika příznivci a pohovořili s paní starostkou. Se Slávou Jonášem jsme opět provedli zkoušku odvahy, zašli do hospody. Místní štamgasti v počtu asi deseti bez problému přijali nabídku piva a pozvali nás ke stolu. Jak to tak v hospodě  bývá, dozvěděli jsme se spoustu informací a zaručených řešení mnoha globálních problémů.
Rozbitá silnice, to je slabý výraz, pokračovala až do Kněžic, cíle naší dnešní výpravy. Pokud něco tento miniregion charakterizuje, tak je to  žalostný stav komunikací. Pravděpodobně tudy krajští radní moc nejezdí.
V místní hospodě proběhla beseda s občany, kterou zorganizoval místní starosta a kolega kandidát Roman Diviš. Asi Vás to překvapí, ale nejdůležitějšími tématy byla penzijní reforma a půjčky.
Je vidět, že starostou obce je ekonom, který vede občany k racionálnímu přístupu k životu.

Ota Benc

P.S.  Českým překladem včerejší vědecké verze přísloví je: „Nenarodil se člověk ten, aby se zalíbil lidem všem“
Dnešní vědecká verze:
 „Informace předávaná jedincem s nutričním deficitem, je jedincem se saturovanou nutriční potřebou považována za irelevantní“

středa 19. září 2012

Díl třetí: S Běhounkem do Kamenice


Dnešní den trochu vybočoval ze standardního průběhu. Nevěnoval jsem se kontaktní kampani, ale spíše schůzkám a dalším povinnostem. Začalo to ve 13 hodin, kdy mě na pracovišti ve firmě Metropolitní v Havlíčkově Brodě  navštívil redaktor MF DNES a pořídil se mnou předvolební rozhovor, který vyjde 5. října v regionální příloze.
Před třetí hodinou jsem odcestoval do Jihlavy, kde jsem se postupně sešel s ředitelem Hospodářské komory Jihlava a ředitelem Oblastní charity Jihlava. Dozvěděl jsem se spoustu zajímavých a důležitých  informací a jsem přesvědčen, že jde o muže na svých místech. Doufám , že budu mít brzo možnost setkat se s nimi znovu. Je mnoho témat, které bude třeba ještě probrat, ale o tom někdy příště.
Navečer jsem se  spolu se senátorem M. Vystrčilem setkal se zástupci sportovních svazů. Jsou samozřejmě zvědavi na naše představy v oblasti sportu. Myslím si, že podpora se musí týkat především práce s mládeží a systémově je dobře nastavena už z  působení zmíněného M. Vystrčila jako hejtmana Kraje Vysočina.
V zamračeném podvečeru jsem vyjel z Jihlavy do Kamenice nad Lipou. Jak jsem se přibližoval k cíli,  stále více na mě vykukovaly ze všech koutů billboardy se současným hejtmanem Jiří Běhounkem. Chápu, že to je oblast jeho působení, ale bylo toho opravdu moc.
Napadlo mě, slovy bývalého hejtmana Ratha, že bestii je potřeba nakrmit, aby vyvrhla tolik billboardů a dalších transparentů. Cena této kampaně musí být opravdu vysoká.
V Kamenci nad Lipou v krásném hotelu Berger jsem setkal s členy a příznivci ODS. Debata byla na různá témata, od vnitřní situace v ODS až k smyslu fungování krajských orgánu. Nemohli jsme se nezastavit u tématu prohibice, kde se rozhořela poměrně ostrá výměna   mezi zastánci a odpůrci. Nakonec to bylo dopadlo asi nerozhodně, ale některé argumenty stálo za to slyšet.

 Ota Benc

P.S.: Náhodu se mi již dříve dostala do ruky taková zajímavá knížečka s názvem 140/90
(smysl vysvětlím později). Autor zde důvtipně předkládá klasická česká přísloví do šroubovaného vědeckého jazyka. Dovolím si vám předložit první české přísloví ve vědeckém jazyce. Zítra napíšu jeho tvar, jak je nám všem znám. Můžete prozatím hádat v komentáři na facebooku.

„Takový jedinec druhu Homo sapiens, jehož činnost je pozitivně akceptována všemi zbylými příslušníky téhož biologického druhu, neexistuje.“

úterý 18. září 2012

Díl druhý: Magická Polná

Další den našeho předvolebního turné jsem zahájil v Polné dnes 18.9. 2012 až kolem 16:40 hod. Kolegové z Jihlavy už stihli Velký Beranov, Rytířsko, Dobroutov a další obce. Ve stejném čase přijel i Miloš Vystrčil a tak jsme se logicky dali dohromady. Obešli jsme několik obchodů, cukráren a promluvili i s lidmi na náměstí. Bylo prostě vidět, že Miloš V. má pár kampaní za sebou. Snažil jsem se mu sekundovat , ale na jeho šarm jsem zdaleka nestačil.
Asi ve čtvrt na šest jsme odjeli do Dobronína. Myslel jsem si, že Dobronín znám, mnohokrát jsem jím projížděl na kole. Překvapilo mě však poměrně rozlehlé sídliště, kde jsme potkali spoustu dětí a příjemných lidí. Modré balonky se dětem moc líbily a šly na odbyt. Snad díky krásnému odpoledni všechny maminky s dětmi, senioři a seniorky a další lidé byli příjemně naladěni a ochotni s námi „politiky“ ztratit pár slov.  Tedy příjemné překvapení a dobrý pocit v Dobroníně.
Krátký přejezd do Stříteže se konal už při pomalu zapadajícím slunci. Moc lidí jsme již venku nepotkali, přesto se našlo dost dětí, kterým modré balonky udělaly radost. Tak jsme si alespoň prošli celou vesnici a „nadělili“ do schránek volební materiály.
Poslední zastávkou byl Ždírec u Polné. Využil jsem opět společnosti Miloše Vystrčila a na  chvilku jsme navštívili místní dům pro seniory. Klienty jsme už nepotkali, ale ochotná sestřička nám ukázala hlavní části celého areálu.
Zkouškou odvahy je podle Miloše V. návštěva restaurace. Zkusili jsme i místní hospodu ve Ždírci. Na místě jsme se shledali se čtyřmi hosty a milou paní hostinskou. Téma hovoru je asi zřejmé  - prohibice. Zkouška odvahy dopadla dobře a místní návštěvníci od nás přijali i pozvání na pivo.
Večer jsme se setkali s členy ODS Polná na zámku a debata byla opravdu zajímavá. Odjezd z Polné už v téměř nočních  hodinách, s nebem posetým hvězdami a zvláštním klidem mi připomněl kouzlo Polné, které na mně vždycky působí.
Na zpáteční cestě do Přibyslavi se mi samozřejmě vybavila vzpomínka na to, jak asi cítil profesor Masaryk v roce 1899, když v Polné naplno probíhala tzv. hilsneriáda a náš pozdější Prezident – Osvoboditel se pokoušel tišit planoucí protižidovské vášně. Dle dobových pramenů odjížděl z Polné skrytý pod kopou hnoje, pronásledovaný rozlícenými polenskými občany.
Můj odjezd z Polné byl úplně poklidný ….. 

Díl první: Krásný podzimní den
V pondělí 17. září necelé čtyři týdny před krajskými volbami jsme v Chotěboři zahájili předvolební turné. Téměř všichni kandidáti z okresu Havlíčkův Brod jsme  se sešli ve 14 hodin na náměstí v Chotěboři a po malých přípravách vyrazili za lidmi, kteří čekali na autobusy, seděli na zahrádkách restauračních zařízení, pořizovali nákupy, vraceli se dětmi ze školy a školky apod.
Musím se přiznat, že jsem byl trochu nesvůj a měl jsem  trému. Byl jsem však mile překvapen, že reakce lidí nebyly zdaleka tak odmítavé, jak jsem možná očekával. Potkávali jsme vesměs milé, i když spěchající lidi. Mnozí nám slušně řekli, že nemají zájem, další nás bez všimnutí míjeli, jen několik nás příkře odmítlo a pouze jeden mladý muž byl agresivní, naštěstí jen verbálně. Potkali a mluvili jsme i s lidmi, kteří byli ochotni a měli čas i na malou diskusi. To je velice pozitivní a já osobně jim za to moc děkuji.
Myslím si, že jsme oslovili celkem 200 lidí a pouze na prstech jedné ruky bychom spočítali vyloženě negativní reakce. Možná to krásné skoro letní počasí působilo na všechny pozitivně.
Pozdní odpoledne na náměstí v Golčově Jeníkově, kam jsem se posléze přesunuli,  bylo opravdu pohodové. Lidé klidně se procházející po náměstí a okolí, sedící na zahrádkách a ochotní diskutovat.
Prošel jsem se s panem starostou Ing. Kopeckým po celém středu Golčova Jeníkova a dostali jsme se ke škole. Nádherná novogotická budova, opravená a rekonstruovaná je chloubou celého města. Žáci to asi tak nevnímají, ale já jsem byl opravdu nadšen.
Pan starosta mi říkal, že se usilovně snaží dokončit přístavby a pořídit přímo ke škole tělocvičnu. Podle mých informací je to asi druhá plně organizovaná škola v kraji, která nemá tělocvičnu jako součást školního areálu. Tou první je Polná, kam se chystáme zítra a jsem přesvědčen, že v Polné již našli způsob, jak tělocvičnu brzy postavit.

Z Chotěboře a Golčova Jeníkova
                                                                       Ota Benc
čtvrtek 6. září 2012

Šťastná třináctka


Podle volebního exkluzivního průzkumu pro Otázky Václava Moravce Speciál agentur SC&C a STEM/MARK má Občanská demokratická strana na Vysočině podporu 13% voličů, statistická odchylka je 2%. Jsme daleko za sociálními demokraty i komunisty (27 %, 19%)
Nezpochybňuji výsledek a nerad bych se dopouštěl bagatelizace problému prohlášením, že jde o pouhý průzkum, že se situace bude může změnit, že rozhodující bude až volební výsledek, který dozvíme v sobotu 13. října.

Z uvedeného průzkumu, kromě celkových výsledků, vyplývají další konsekvence:
  • Pětina z dospělých obyvatel kraje deklarujících účast v krajských volbách dosud neví koho bude volit. Většina nerozhodnutých voličů je zvyklá pravidelně chodit k volbám, v roce. 2010 volila spíš menší strany, častěji než ti rozhodnutí spojuje svoji volbu s vlivem různých kauz. Častěji se jedná o podnikatele nebo živnostníky či osoby na mateřské dovolené.
  • Méně než polovina voličů ODS zopakuje volbu z roku 2010.
  • Necelá polovina (45 %) potenciálních voličů rozhodnutých volit konkrétní stranu je o svém výběru již pevně přesvědčena.
  • Pevnost přesvědčení o volbě roste s věkem, standardně pevněji rozhodnuti jsou voliči KSČM a ČSSD.
  • Ovlivnění kauzami připouští až 55% voličů.
  • 2/3 dotázaných považuje ekonomickou situaci své domácnosti za dobrou, lépe ji hodnotí mladí lidé do 30 let, muži, lidé s vyšším vzděláním. Naopak hůře pociťují svoji situaci lidé starší a voliči KSČM.

Co dodat. Vstupní hodnoty na začátku naší kampaně nejsou vysoké a navíc vykazují poměrně nepříjemné trendy. Také nám snad ještě včas ukazují, co je třeba nyní udělat.

Jsem přesvědčen, že budeme schopni nepříznivé hodnoty výrazně zdvihnout a staneme se subjektem, který výrazně zasáhne do sestavování příští krajské vlády. Věřím, že pro to kandidáti, členové a příznivci ODS na Vysočině udělají vše a 13 bude pro nás nakonec šťastným číslem.

                                                                       Mgr. Ota Benc
                                                           Lídr kandidátky ODS na Vysočině