středa 29. srpna 2012

Stále stejná písnička


Předseda sociální demokracie Bohuslav Sobotka oznámil, že případné zápisné či školné na vysoké školy zruší. Samozřejmě po vyhraných volbách.

Ministr školství Fiala informoval, že pokračují práce na potřebné reformě vysokého školství. O tom, že české vysoké školství potřebuje reformovat, snad nepochybuje nikdo. Inflace titulů, množství podezřelých  škol a jejich absolventů zdiskreditovala vysokoškolské vzdělávání, potažmo celý vzdělávací systém. Předpokládám, že reformní kroky  ministra Fialy půjdou směrem nápravy celého terciárního školství.
Má- li být zápisné či školné určitým motivačním prvkem pro studenty, aby si jako klienti služeb hlídali kvalitu učitelů a prostředí své školy, bude to dobře.

Dalším významným prvkem, který by mohl pomoci studentům a  jejich rodičům je vytvoření  rámce výhodných půjček, který by  umožnil pokrýt životní náklady spojené se studiem. Tím se dostávám k meritu věci.

Jako rodič vysokoškolské studentky mohu zodpovědně prohlásit, že minimální náklady na studium činí během 10 měsíců studia (po dva semestry) činí 70 000,- Kč. Při vyšším počtu studentů v rodině se tyto náklady prostě násobí. To může být i pro solidně zabezpečené rodiny docela problém, nemluvě o sociálně slabších.

Je proto pokrytectvím tvrdit, že případné zápisné či školné ve výši cca 5 000,- Kč ročně (tj. 7% všech minimálních nákladů na studium), bude vyvářet bariery  k vyšší vzdělanosti naší společnosti. Toto řekl již zmiňovaný Bohuslav Sobotka a doprovodil výrok ještě následující perlou: „Nové poplatky by situaci rodin ještě zhoršily. Byl by to návrat do 19. či na počátek 20 století.“.

Další vějička pro voliče navlas podobná zdravotnickým poplatkům. Zapomene opět český občan přemýšlet a počítat?

Žádné komentáře:

Okomentovat