čtvrtek 6. září 2012

Šťastná třináctka


Podle volebního exkluzivního průzkumu pro Otázky Václava Moravce Speciál agentur SC&C a STEM/MARK má Občanská demokratická strana na Vysočině podporu 13% voličů, statistická odchylka je 2%. Jsme daleko za sociálními demokraty i komunisty (27 %, 19%)
Nezpochybňuji výsledek a nerad bych se dopouštěl bagatelizace problému prohlášením, že jde o pouhý průzkum, že se situace bude může změnit, že rozhodující bude až volební výsledek, který dozvíme v sobotu 13. října.

Z uvedeného průzkumu, kromě celkových výsledků, vyplývají další konsekvence:
  • Pětina z dospělých obyvatel kraje deklarujících účast v krajských volbách dosud neví koho bude volit. Většina nerozhodnutých voličů je zvyklá pravidelně chodit k volbám, v roce. 2010 volila spíš menší strany, častěji než ti rozhodnutí spojuje svoji volbu s vlivem různých kauz. Častěji se jedná o podnikatele nebo živnostníky či osoby na mateřské dovolené.
  • Méně než polovina voličů ODS zopakuje volbu z roku 2010.
  • Necelá polovina (45 %) potenciálních voličů rozhodnutých volit konkrétní stranu je o svém výběru již pevně přesvědčena.
  • Pevnost přesvědčení o volbě roste s věkem, standardně pevněji rozhodnuti jsou voliči KSČM a ČSSD.
  • Ovlivnění kauzami připouští až 55% voličů.
  • 2/3 dotázaných považuje ekonomickou situaci své domácnosti za dobrou, lépe ji hodnotí mladí lidé do 30 let, muži, lidé s vyšším vzděláním. Naopak hůře pociťují svoji situaci lidé starší a voliči KSČM.

Co dodat. Vstupní hodnoty na začátku naší kampaně nejsou vysoké a navíc vykazují poměrně nepříjemné trendy. Také nám snad ještě včas ukazují, co je třeba nyní udělat.

Jsem přesvědčen, že budeme schopni nepříznivé hodnoty výrazně zdvihnout a staneme se subjektem, který výrazně zasáhne do sestavování příští krajské vlády. Věřím, že pro to kandidáti, členové a příznivci ODS na Vysočině udělají vše a 13 bude pro nás nakonec šťastným číslem.

                                                                       Mgr. Ota Benc
                                                           Lídr kandidátky ODS na Vysočině


Žádné komentáře:

Okomentovat