středa 3. října 2012

Besedy v Pelhřimově a PacověDnešní program začal na sklonku dne v Městské knihovně v Pelhřimově. Budova i vybavení je moc krásné a měl jsem též radost, že jsem po několika letech potkal s paní Mgr. Rajdlovou, která je  vedoucí  pelhřimovské knihovny. Znovu jsem si připomněl krásná léta, kdy jsem byl lektorem výuky informačních technologií a zajišťoval vzdělávání  profesionálních  knihovnic na celé Vysočině.

Osobně nás přivítal starosta města Pelhřimov pan Leopold Bambula a společně jsme se s kolegou Tomášem Dufkem ujali slova a především odpovídali na dotazy. Řekl bych, že nejdůležitějším tématem bylo vzdělávání. Posluchačům jsem přiblížil stanovisko ministra Kuby, se kterým jsem se setkal včera v Třebíči. O potřebě zapojení firem a zaměstnavatelů do vzdělání technických oborů a řemesel jsou přesvědčeni všichni. Dost podrobně jsme si probrali, jak to může ovlivnit kraj a  jaké nástrahy nás mohou čekat. V oblasti školství se bohužel poslední čtyři roky téměř nic nedělo a nacházet řešení v době výrazného úbytků žáků a při nevlídné hospodářské situaci bude skutečně obtížné. Hodina a půl uplynula velice rychle a museli jsme se zvednout a vyrazit do Pacova.

V Pacově jsme se sešli v salonku restaurace a pizzerie Na náměstí a přítomno bylo asi dvacet členů ODS a dalších návštěvníků. Předběhnu trochu a hned sdělím, že debata skončila až po dvou a čtvrt hodině. Poměrně důkladně jsem probrali kampaň ODS, situaci v ODS, volební vyhlídky a možné povolební vyjednávání. Potěšilo  mě, že účastníky zajímal  náš názor na hlavní krajská témata, kde na pořadu bylo především zdravotnictví a vzdělávání. Je někdy překvapující kolik může být různých pohledů na stejnou věc. Člověk si myslí, že něčemu rozumí, umí logicky argumentovat a najednou slyší názor a  musí  konstatovat, že ho takový přístup vůbec nenapadl.

Využil jsem přítomnosti Mistra řezníka a  uzenáře pana Václava Klátila a na jeho příkladě vysvětlil možné zapojení renomovaných živnostníků a řemeslníků do systému vzdělávání v učňovských oborech. Jsem přesvědčen, že zapojení právě takových osobností do vzdělávacího systému může výrazně pomoci k pozvednutí prestiže řemesel a zvýšení zájmů dětí a rodičů.

Přihodila se mi ještě jedna kuriózní příhoda. Jedna starší paní z besedy odcházela o něco dříve a požádala mě o autogram na letáček - to se mi ještě opravdu nestalo. Při loučení jsem se dali do debaty a mohu Vás ujistit, že všichni mediální  a marketinkoví experti  by nedokázali tak jasně a  přesvědčivě zformulovat důvody proč i v dnešní době volit pravici. Trošku mě sice zklamalo, že paní  ve volební kalkulačce vyšla TOP 09, ale snad se podařilo ji přesvědčit, že ODS bude lepší volbou.

Ota Benc

P.S.

Českým překladem předchozí  vědecké verze přísloví je: „Pro jedno kvítí, slunce nesvítí“

Dnešní vědecká verze: „Pohyb svrchní části oděvu je vektorově determinován procesem nivelizace hodnot atmosférického tlaku mezi dvěma místy“

Žádné komentáře:

Okomentovat