sobota 29. září 2012

Pouť v Pacově


V sobotu 29. září jsem se sešel v Pacově s panem Jiříčkem a panem Klátilem. Svatováclavská pouť v Pacově je slavná a velká. Prošli jsme celé rozlehlé náměstí, které bylo plné atrakcí a stánků. Potkali jsme spoustu známých a příbuzných, jak to obvykle na poutích bývá.
Využil jsem příležitosti a prohlédl obchod a výrobnu pana Klátila,  proslulého řezníka a uzenáře. Shodou okolností obdržel pan Václav Klátil v tomto týdnu rozhodnutí o tom, že se stal držitelem tří zlatých medailí. Do mezinárodní soutěže, kterou pořádá spolkový rakouský cech řezníků a uzenářů, zaslal  vzorky tří svých výrobků – špekáček, čabajka a speciální salám. Všechny výrobky získali v konkurenci více než tisíce vzorků nejvyšší ocenění kvality.
Další důkaz, že Vysočina může poskytnout potraviny nejvyšší kvality. Nezbývá než uznale pogratulovat a ocenit šikovnost a um českých rukou.
Podnikavost a pracovní nasazení jsou zásadním zdrojem bohatstvím. Musíme se jen snažit, aby byrokracie a nesmyslné dotační programy nezničily přirozenou soutěž a iniciativu lidí.

Ota Benc

P.S.

Českým překladem předchozí  vědecké verze přísloví je: „Jaká matka, taká Katka“

Dnešní vědecká verze: „Kraniálně vedeným úderem proti stavební přepážce nemůžeš dosáhnout její fenestrace“

Žádné komentáře:

Okomentovat