čtvrtek 27. září 2012

Z Přibyslavi do Bystřice


Ve středu jsem musel vynechat kontaktní kampaň probíhající kolem Bystřice nad Pernštejnem, protože ji kolegové naplánovali kolem poledne a to se mi vůbec nehodilo.
Odpoledne jsem se zúčastnil jednání Rady města Přibyslav a kromě jiných záležitostí jsme řešili poměrně zajímavou situaci. Majitel jedné firmy se rozhodnul, že si na vlastním pozemku nechá vytvořit sochu o velikosti cca 4m se zvířecím motivem.  Má být umístěna poblíž jeho provozovny a kromě estetické funkce má plnit též reklamní účely. Obrátil se na Město Přibyslav, aby vyjádřilo souhlas s tímto záměrem. Někteří členové se vyjadřovali, že se jedná o umělecky nehodnotné dílo (slušně řečeno) a proto je třeba nesouhlasit s úmyslem majitele.
Já se domnívám, že majitel pozemku, pokud to není rozporu se zákony (např. památková péče, silniční doprava apod.) má právo instalovat na svém pozemku v podstatě cokoli. Jsem přesvědčen, že mu do toho město Přibyslav ani nemá co mluvit. Nicméně majitel chtěl asi mít od začátku jakési vyjádření. Tak jsme mu vyhověli a jsem rád , že nakonec těsně převážilo stanovisko, že nelze omezovat osobní vyjádření majitele pozemku. Volený zástupce přece nemůže být arbitrem obecného vkusu a potřeb. Bohužel jsme dost často svědky,. kdy volení zástupci lidu (politici) si osobují pravomoci, které jim nepřísluší. Není jiné pomoci, než se důrazně a jasně ohradit proti všem snahám, které chtějí omezovat osobní svobodu a odpovědnost.
Po jednání rady jsem vyrazil do Bystřice nad Pernštejnem na besedu se členy a příznivci ODS. Spolu se mnou byl přítomen i kolega kandidát Radek Necid, starosta z Velkého Meziříčí. Na většinu dotazů, které se týkaly jejich regionu uměl bryskně odpovědět.
Na  závěr bych jen dodal, že náměstí v Bystřici s monumentálním kostelem na jeho dolním konci  je moc krásné.

Ota Benc

Českým překladem předchozí  vědecké verze přísloví je: „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“

Dnešní vědecká verze: „Informace záměrně nekorespondující s realitou se archetypově determinují hypotrofií dolních končetin“

Žádné komentáře:

Okomentovat